Brandstofinstallaties

Diesel brandstofinstallaties worden ingezet bij ieder diesel aangedreven aggregaat. De normen voor het plaatsen zijn in de tijd veel aangepast geweest. Daarom staan er een keur aan uitvoeringen van brandstoftanks in het veld.

Natuurlijk kan B&A u met alle facetten uitgebreid van dienst zijn met tankinspecties, revisies, modificaties, uitbreidingen, tankspoeling, brandstofdialysesystemen, kiwa inspectie, kiwa herkeuring, tankvervangingen en scios EBI en PI inspecties. Vraag informatie aan onze verkoopafdeling, zij kunnen u voorzien van specifieke informatie, gegevens, advies of een aanbieding voor u verzorgen.

KIWA:

Brandstof installaties dienen te voldoen aan het activiteitenbesluit, uw milieuvergunning en daarmee aan de CPR. Deze eigenaarsverplichting vereisen een Kiwa tank met installatie certificatie conform PGS28/PGS30 en BRLK-90x richtlijnen. U bent daarmee verplicht de installatie jaarlijks te laten keuren om het Kiwa certificaat in stand te houden.

SCIOS:

Sinds 1 januari 2017 is het activiteitenbesluit gewijzigd. De eigenaarsverplichting houdt nu in dat uw noodstroominstallatie ingedeeld is als zijnde een stookinstallatie in uw gebouw. Het aggregaat en ook de brandstoftoevoer leiding dient het eerste jaar een EBI (eerste inbedrijfstelling inspectie) te ondergaan, waarna een 2 of 4 jaarlijkse herinspectie (een PI) moet plaatsvinden. De scios scope 4 en 7c zijn voor uw noodstroominstallatie van toepassing.

Brandstofdialyse:

Diesel brandstof heeft een beperkte levensduur indien deze ongebruikt en stilstaand in een tank opgeslagen wordt. Noodstroominstallaties draaien niet vaak. Daarom blijft de brandstof lange tijd onververst en kunnen er problemen ontstaan. Daarnaast is moderne brandstof altijd voorzien van een Biologische toevoeging van 7%. Goed voor het milieu. maar niet voor uw beschikbaarheid. Biologische toevoegingen, water en lucht i.c.m. een temperatuur zorgen voor bacteriegroei in uw tank met het risico dat uw brandstoffilters verstopt raken en u geen noodstroomfunctie inzetbaar heeft. Advies ter voorkoming (opstelling, dialyse) of correctieve diensten (spoelen, dialyse met filters) of permanente spoelinstallaties adviseren wij u graag afhankelijk van uw situatie en opstelling. B&A heeft mobiele reinigingsinstallaties in haar verhuurvloot opgenomen.  


Hieronder ziet u een korte impressie van tankinstallaties en bijbehorende zaken.


Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.