Inspecties en reconditionering


Brandstof inspecties

Dieselbrandstof moet voldoen aan de Europese EN-590 norm. Ten gunste van het milieu wordt in deze norm een steeds hogere toevoeging van biobrandstof, bio betekent ‘met natuurlijke, levende organismen’, voorgeschreven. Gestart is met een beperkte 5% toevoeging, in de loop van de tijd zal dit percentage worden opgevoerd naar 7, 10 en is zelfs sprake van 15%. Daarnaast is de zwavelconcentratie in de brandstof sterk verlaagd en mag hoogzwavelige brandstof niet meer worden verhandeld.

Goed voor het milieu wil niet zeggen, goed voor een noodstroomaggregaat. Beschikbaarheid is het allerbelangrijkste van een noodstroominstallatie en juist deze beschikbaarheid komt in gevaar door deze moderne brandstof. Laagzwavelige diesel en het bijmengen van biobrandstoffen werken katalyserend op de vorming van sediment in het brandstofsysteem en zorgen daarnaast voor een behoorlijke versnelling (3x sneller) van het, overigens natuurlijke, brandstof verouderingsproces. Dit probleem is onderkent en zal in de toekomst vanwege milieudoelstellingen alleen maar verergeren.

De technische ontwikkelingen bij dieselmotoren staan ook niet stil. Deze ontwikkelingen zijn onder meer nodig om aan de steeds strengere uitstoot milieu-eisen te kunnen voldoen. Naast een precieze microprocessorgestuurde brandstofinspuiting is een steeds hogere injectie compressiedruk benodigd. Deze hoge verstuiverdrukken zorgen van een continue opwarming van de brandstof, aangezien overtollige brandstof via de retour wordt teruggepompt naar uw brandstof voorraadtank. Helaas gedijen natuurlijke organismen goed bij deze hogere temperaturen, in combinatie met water en lucht.

Problemen

De beschikbaarheid van uw noodstroominstallatie komt in gevaar door strenge bacterie-aangroei in het gehele brandstofsysteem en een grotere sludge-afzetting in de tank. Dit resulteert in:

  • Motorstoring
  • Onvoldoende generatorvermogen beschikbaar
  • Lagere brandstofpomp capaciteit
  • Verstopte brandstoffilters
  • Onvolledige verbranding
  • Verstopte injectoren / verstuiver
  • Aanzet op cilinders
  • Verhoogde emissies
  • Roestvorming in tank en leidingsysteem

B&A Services biedt oplossingen: correctief of preventief, eenmalig of permanent volgens KIWA eisen en certificaat.


Vraag ons naar de mogelijkheden van services en onderhoudscontracten op uw brandstof installatie. Wij geven maatwerk advies op uw installatie


Scios inspecties

Een noodstroomaggregaat wordt in de wet- en regelgeving aangeduid als Stookinstallatie. Deze wetgeving verplicht u, als eigenaar van een noodstroominstallatie, een keuring te ondergaan conform Scios scope 4 voor de generatorset en een Scios 7c op de dieselbrandstofleiding.

Scios is de instantie die gaat over accreditatie en toezicht op keuringen van uw noodstroom (stook-) installatie. Zij vereist een periodieke keuring. Eerst dient een EBI te worden uitgevoerd, een Eerste Bijzondere Inspectie of ingebruiksstellingskeuring. Na deze EBI dient, 2 of 4 jaarlijks afhankelijk van het motorvermogen van uw generatorset, een Periodieke Inspectie, een PI keuring, te worden uitgevoerd.

Bij de EBI wordt een uitgebreide inspectie verricht en worden uw installatiegegevens opgenomen en getoetst op het gebied van veiligheid en een effectieve verbranding.
Bij goedkeuring wordt uw installatie opgenomen in de Scios goedkeurings database. Dit geldt voor nieuwe noodstroomaggregaten die stationair worden opgesteld, maar ook voor bestaande installaties die nog niet eerder een Scios EBI keuring hebben ondergaan. Bij een PI wordt periodiek een herinspectie op de installatie uitgevoerd.

Natuurlijk hoort het uitvoeren van Scios keuringen ook tot de dienstverlening van B&A Services; wij ondersteunen u immers in alles op het gebied van noodstroomsystemen. B&A is echter van mening dat zij officiële NEN3140, KIWA of Scios keuringen en inspecties alsook brandstof-, smeerolie- en koelwateranalyses niet zelf moet uitvoeren. Wij laten ons eigen werk extern keuren door een officieel erkend, maar onafhankelijk KIWA of Scios inspecteur, waarbij B&A de voorbereidende en ondersteunende technische zaken uitvoert.

Samengevat, uw verplichtingen:


Van de uitgevoerde keuringen ontvangt u een uitgebreid inventarisatie- en keuringsrapport met eventuele herstel- of verbeteringsadviespunten. Afkeurpunten moeten verplicht worden hersteld. Van een goedgekeurde installatie ontvangt u een officieel certificaat die u aan milieuhandhaving op verzoek moet kunnen tonen.Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.