Mediq

Met Mediq is overeengekomen om de volledige noodstroominstallatie in een Full Operational Lease constructie onder te brengen voor een vast maandtermijn als vergoeding voor beschikbaarheid. De missie van B en A om altijd stroom beschikbaarheid voor haar klanten te bieden komt met dit project in alle facetten tot uitdrukking.

Het nieuwe geavanceerde logistieke centrum

Het 20.000 m² tellende Fulfilment Center herbergt het complete Mediq-assortiment dat uit heel veel artikelen bestaat. Het ultramoderne pand bestaat uit een groot magazijn met gemechaniseerde opslag voor de consumentenartikelen en een deel met palletstellingen voor het ziekenhuisassortiment. Om de vereiste efficiencyslag te maken, wordt voor het consumentendeel mechanische orderpicking toegepast. Via conveyorbanden en shuttles met opslagbakken is een automatisch orderpicking, verpakking en delivery systeem ontworpen en gebouwd.

In het gebouw wordt buiten de efficiënte logistiek extra service verleend die het distributie center upgraden naar een fulfilment center. Er zijn bijvoorbeeld specifieke ruimten voor steriele goederen, onderhoud, kalibratie en reparatiewerkplaatsen en een industriële apotheek, elk met haar eigen specialistische arbeid en inrichting conform de wettelijke eisen voor brandveiligheid, koeling, sterilisatie, etc.

Gevolgen bij uitval van de netspanning

Hieronder enkele voorbeelden wat er in zo’n bedrijf speelt op het moment van uitval van de reguliere netspanning qua veiligheid, regelgeving, kosten, imago en 24/7 fulfilment:

  • De verlichting valt uit en het geautomatiseerde proces valt stil.
  • Uitval van koeling in bijvoorbeeld de apotheek heeft afkeur van medicijnen tot gevolg.
  • Leveringen worden uitgesteld waar chronische patiënten of ziekenhuizen afhankelijk van zijn.
  • Mediq leidt imagoschade, want overnight leveringen, iets waar Mediq zich voornamelijk in onderscheidt, kunnen niet meer worden geborgd.

Onder meer deze schaden zijn gekwantificeerd en droegen bij tot het besluit om gezamenlijk met B&A Projects, specialist in Noodstroomsystemen, tot een energie ontwerp te komen. Onder meer deze schaden zijn gekwantificeerd en droegen bij tot het besluit om gezamenlijk met B&A Projects, specialist in Noodstroomsystemen, tot een energie ontwerp te komen.

De (nood-) stroomvoorziening

In de ontwerpfase zijn er in het bouwteam diverse ontwerpen de revue gepasseerd binnen de energievoorziening. Afwegingen zijn gemaakt in centrale of decentrale voedingen. Maar ook voor uitval van apparatuur is er gekeken naar mogelijk aan te brengen redundanties binnen de energievoorziening; afwegingen van de kans op uitval en risico’s ten opzichte van de extra investeringskosten die extra beschikbaarheid met zich meebrengen, waarna de eindklant een gedegen beslissing kon nemen.

Power as a service – Noodstroom garantieplan

Met Mediq is overeengekomen om de volledige noodstroominstallatie in een Full Operational Lease constructie onder te brengen voor een vast maandtermijn als vergoeding voor beschikbaarheid. De missie van B&A om altijd stroom beschikbaarheid voor haar klanten te bieden komt met dit project in alle facetten tot uitdrukking.

Het full operational lease contract is afgesloten voor een periode van 10 jaar. Met B&A Projects B.V. voor de levering en garanties en met B&A Services B.V. voor de gehele instandhouding, het onderhoud aan alle installatiedelen, de 24/7 service level agreement bij mogelijk optredende storingen en eventuele reparaties binnen de contracttermijn. Risicoloze beschikbaarheid voor een vast leasetarief, alweer een uniek B&A product en dienstverlening.